Artykuły

tiki u dzieci

Czym są tiki?

Tiki to gwałtowne, szybkie, nawracające, bezcelowe i nierytmiczne ruchy (tiki ruchowe) lub odgłosy (tiki głosowe). Wyróżniamy różne rodzaje tików...

pomoc rodziców dla dzieci z tikami

Jak rodzice mogą pomóc dziecku lub nastolatkowi z tikami?

Aktualna wiedza na temat tików i profesjonalnej pomocy, nie jest powszechnie dostępna. Z tego powodu rodzice, widząc u dziecka tiki, odczuwają silny...