Terapia tików

terapia tików nerwowych

 

Terapia tików w CTM

Pierwsza interwencja terapeutyczna z wyboru dla pacjentów z zaburzeniami tikowymi, zgodnie z europejskimi standardami, to terapia behawioralna tików, trening odwracania nawyku (HRT) i ekspozycja z powstrzymaniem reakcji (ERP). Prowadzimy terapię z wykorzystaniem protokołów terapeutycznych, przygotowanych do wyżej wymienionych oddziaływań, autorstwa Cary Verdellen i Jolandy van de Griendt. Inne rodzaje oddziaływań psychoterapeutycznych np. w postaci terapii indywidualnej, stosowane są, gdy tiki współwystępują z innymi problemami takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, depresja. Objaw występujący u dziecka wzbudza niepokój i wiele innych nieprzyjemnych emocji u rodziców, dlatego niezbędne jest objęcie rodziny pomocą terapeutyczną poprzez konsultacje rodzicielskie, szkolenia dla rodziców i terapię rodzinną.